ตายในท้อง

ภาษาอังกฤษ


v miscarry
ความหมายเหมือนกับ: ตายในครรภ์
คำที่เกี่ยวข้อง: have a miscarriage , have an abortion , abort , be born prematurely