ตายในครรภ์

ภาษาอังกฤษ


v miscarry
ความหมายเหมือนกับ: ตายในท้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: have a miscarriage , have an abortion , abort , be born prematurely