ตายในครรภ์

ภาษาอังกฤษ


v miscarry
ความหมายเหมือนกับ: ตายในท้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: have a miscarriage , have an abortion , abort , be born prematurely


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top