ตายใจ

ภาษาอังกฤษ


v trust completely
คำอธิบาย: หลงเชื่ออย่างไม่สงสัย
ความหมายเหมือนกับ: หลงเชื่อ , วางใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: have implicit faith , believe implicitly , have absolute confidence , be deeply convinced , firmly believe
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบทำให้ศัตรูตายใจก่อน แล้วจึงวางแผนฆ่าในเวลาต่อมา