ตายเป็นเบือ

ภาษาอังกฤษ


v die in a great number
คำอธิบาย: ตายมากมายเกลื่อนกลาดไปเหมือนถูกยาเบื่อ
ตัวอย่างประโยค: สงครามครั้งนี้จะยืดเยื้อกินเวลานานนับเดือนและคงจะมีคนตายเป็นเบือนับหมื่นนับแสน