ตายอดตายอยาก

ภาษาอังกฤษ


v die of starvation
คำอธิบาย: อดอยากมานาน
ความหมายเหมือนกับ: อดอยาก , อดอยากปากแห้ง , อดอยากปากหมอง
คำที่เกี่ยวข้อง: exhaust , famish
ตัวอย่างประโยค: ฉันไม่รู้ว่าเธอไปตายอดตายอยากมาจากไหน ถึงได้กินเอากินเอาขนาดนี้