ตายหยังเขียด

ภาษาอังกฤษ


v be completely dead
คำอธิบาย: ตายอย่างหมดท่าเหมือนตายอย่างเขียดนอนหงายท้องตาย
ความหมายเหมือนกับ: ตาย
คำที่เกี่ยวข้อง: completely die
ตัวอย่างประโยค: เขาต้องตายหยังเขียดแน่ๆ ถ้าทำงานไม่สำเร็จ