ตายหมู่

ภาษาอังกฤษ


v die en mass
คำอธิบาย: เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก
คำที่เกี่ยวข้อง: die in massive numbers
ตัวอย่างประโยค: โรคระบาดที่แพร่ไปอย่างรวดเร็วทำให้ประชาชนบาดเจ็บและตายหมู่เป็นจำนวนมาก