ตายมิตายแหล่

ภาษาอังกฤษ


v be half dead
คำอธิบาย: อาการหนัก, จวนจะตาย
ตัวอย่างประโยค: คนกำลังจะตายแหล่มิตายแหล่ยังพูดให้เสียกำลังใจอีก