ตายนึ่ง

ภาษาอังกฤษ


v be withered by exposure to sunlight
คำอธิบาย: เฉาหรือเหี่ยวเพราะถูกแดดหรือไอร้อนอย่างถูกนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: withered through hot vapour , be burnt by sunlight and then die
ตัวอย่างประโยค: พวงมาลัยตายนึ่งอยู่หน้ารถ เพราะถูกแดดเผาทั้งวัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top