ตายทั้งเป็น

ภาษาอังกฤษ


v live with suffering
คำอธิบาย: มีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานแสนสาหัส
ความหมายเหมือนกับ: ทุกข์ทรมาน , ทรมานใจ , ทุกข์ระทม
คำที่เกี่ยวข้อง: endure , torture
ตัวอย่างประโยค: ความรักฆ่าคนให้ตายทั้งเป็นได้จริงๆ