ตายด้าน

ภาษาอังกฤษ


v be insensitive
คำอธิบาย: หมดความรู้สึกทางสัมผัส, ไม่มีความรู้สึกเหมือนอย่างที่เคยมี
ความหมายเหมือนกับ: ด้านชา , เฉยชา , หมดสมรรถภาพ
คำที่เกี่ยวข้อง: be blunted
ตัวอย่างประโยค: ฉันตายด้านในเรื่องความรักเสียแล้ว หลังจากที่ฉันเคยผิดหวังกับความรัก