ตายดาบหน้า

ภาษาอังกฤษ


v take a risk
คำอธิบาย: มุ่งเสี่ยงไปข้างหน้า, เสี่ยงหนีเหตุการณ์ร้ายปัจจุบันไปเผชิญชีวิตข้างหน้า, มีทิฐิมานะที่จะต่อสู้กับเคราะห์กรรมเอาข้างหน้า, เสี่ยงทำไปก่อน แล้วค่อยคิดแก้เหตุการณ์ภายหลัง
ความหมายเหมือนกับ: เสี่ยง
ตัวอย่างประโยค: เขาตัดสินใจไปตายดาบหน้า แม้ว่าที่ที่เขาไปอยู่จะอันตรายมากก็ตาม