ตายซาก

ภาษาอังกฤษ


v be mummified
คำอธิบาย: ตายทิ้งร่างแห้งอยู่ (ใช้แก่สัตว์บางอย่าง เช่น คางคก จิ้งจก)
คำที่เกี่ยวข้อง: die leaving the undecayed (as spiders or fogs) , die leaving the body exposed to the air until becomes desiccated (as frogs or spiders) , dried remains (of a dead body)
ตัวอย่างประโยค: หนูตายซากอยู่ในลิ้นชัก 2 ตัว ทำให้มีกลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมา