ตายขุย

ภาษาอังกฤษ


v bear fruit once and then die (as the bamboo)
คำอธิบาย: ออกดอกเป็นเมล็ดแล้วตาย (ใช้แก่ไม้ในจำพวกไผ่)
คำที่เกี่ยวข้อง: be monocarpic
ตัวอย่างประโยค: ต้นไผ่หน้าบ้านตายขุยหลังออกดอกแล้ว