ตายขาน

ภาษาอังกฤษ


v be dead in lines (/rows)
คำอธิบาย: ยืนต้นตายเป็นแถวๆ (ใช้แก่ต้นไม้) ในความว่า ไม้ตายขาน
คำที่เกี่ยวข้อง: die without falling down (of trees)
ตัวอย่างประโยค: ต้นส้มในไร่ตายขานหมดเพราะขาดน้ำ