ตาย

ภาษาอังกฤษ


v breakdown
คำอธิบาย: ไม่เดินเพราะเครื่องเสียหรือหยุดเป็นต้น เช่น รถยนต์ตาย นาฬิกาตาย
คำที่เกี่ยวข้อง: be out of order
ตัวอย่างประโยค: นาฬิกาปลุกในห้องนอนเขาตาย จึงทำให้เขาไปทำงานสาย
adj fixed
คำอธิบาย: ที่มีลักษณะแน่นอนเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือปรับไม่ได้
ความหมายเหมือนกับ: แน่นอน , ตายตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: rigid , inflexible , stiff
ตัวอย่างประโยค: เขาเห็นหล่อนเป็นของตายเลยไม่ค่อยใส่ใจ
v die
คำอธิบาย: สิ้นชีวิต, ไม่เป็นอยู่ต่อไป, สิ้นสภาพของการมีชีวิต
ความหมายเหมือนกับ: ม้วยมรณ์ , เสียชีวิต , ถึงแก่กรรม , มรณะ , สิ้นใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: pass away , decease , perish , expire , be dead , croak , kick the bucket , peg out , breathe one´s last
คำตรงข้าม: เป็น , มีชีวิตอยู่
ตัวอย่างประโยค: พ่อของเขาตายด้วยโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร
v be paralyzed
คำอธิบาย: เคลื่อนไหวไม่ได้, หมดความรู้สึก เช่น มือตาย ตีนตาย
คำที่เกี่ยวข้อง: be disabled , be crippled , be incapacitated , be lame
ตัวอย่างประโยค: แม่บอกว่าแขนซ้ายของคุณลุงตายเนื่องมาจากอุบัติเหตุเมื่อ 5 ปีที่แล้ว
v lose
คำอธิบาย: ไม่สามารถเล่นต่อไปได้ (ใช้กับการเล่นเกม หรือการพนัน)
ตัวอย่างประโยค: ฝ่ายเธอตายแล้ว เราต้องเริ่มเล่นกันใหม่