ตามไฟ

ภาษาอังกฤษ


v light a lamp
คำอธิบาย: จุดให้ไฟติดไว้
ความหมายเหมือนกับ: ตามตะเกียง
ตัวอย่างประโยค: เจ้าหน้าที่ตามไฟในตะเกียงน้ำมันหน้าพระพุทธรูป ให้คนมาจุดธูปบูชาพระ