ตามใจ

ภาษาอังกฤษ


v indulge
คำอธิบาย: แล้วแต่ใจ, ตามความต้องการของใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: pamper , spoil , humour
คำตรงข้าม: ขัดใจ
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่มักจะตามใจลูกคนสุดท้อง จนเสียเด็ก