ตามแฟชั่น

ภาษาอังกฤษ


adv fashionably
คำอธิบาย: ตามแบบหรือวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: ตามสมัยนิยม
คำที่เกี่ยวข้อง: in fashion
คำตรงข้าม: ล้าหลัง
ตัวอย่างประโยค: วัยรุ่นสมัยนี้มักใช้คำพูดตามแฟชั่น