ตามแบบอย่าง

ภาษาอังกฤษ


adv as an example
ความหมายเหมือนกับ: ตามแบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: as an instance


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top