ตามแบบอย่าง

ภาษาอังกฤษ


adv as an example
ความหมายเหมือนกับ: ตามแบบ
คำที่เกี่ยวข้อง: as an instance