ตามแจ

ภาษาอังกฤษ


v follow closely
คำอธิบาย: อาการที่คุมหรือติดตามอย่างกระชั้นชิดหรือไม่ให้คลาดห่างไป
ความหมายเหมือนกับ: เกาะแจ , ติดแจ
ตัวอย่างประโยค: แฟนเธอตามแจตลอดเลย ไม่รำคาญบ้างหรือ