ตามเหตุผล

ภาษาอังกฤษ


adv rationally
คำอธิบาย: เป็นไปตามหลักของข้อเท็จจริง
คำที่เกี่ยวข้อง: according to reason , in reason , sanely , logically
ตัวอย่างประโยค: ถ้าพูดกันตามเหตุผลแล้วสิ่งที่เขาทำก็ไม่ถูกต้อง