ตามเหตุการณ์

ภาษาอังกฤษ


adv according to event
คำอธิบาย: ตามแบบเรื่องราวที่เป็นไป
ความหมายเหมือนกับ: ตามรูปการณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: according to occurrence
ตัวอย่างประโยค: ถ้าดูตามเหตุการณ์แล้วฝ่ายเราน่าจะชนะ