ตามเรื่องตามราว

ภาษาอังกฤษ


adv naturally
คำอธิบาย: ปล่อยให้เป็นไปเอง, สุดแต่จะเป็นไป
คำที่เกี่ยวข้อง: habitually
ตัวอย่างประโยค: มันก็เล่นของมันไปตามเรื่องตามราว ไม่เห็นจะจริงจังกับเขาสักที