ตามเรื่อง

ภาษาอังกฤษ


adv freely
คำอธิบาย: ปล่อยให้เป็นไปเอง, สุดแต่จะเป็นไป
ความหมายเหมือนกับ: ตามเรื่องตามราว
คำที่เกี่ยวข้อง: let thing run their own course , let thing take their own course , according to the inevitable
ตัวอย่างประโยค: พ่อแม่ปล่อยให้เด็กๆ เล่นไปตามเรื่องอย่างนั้นแหละ