ตามเนื้อผ้า

ภาษาอังกฤษ


adv traditionally
คำอธิบาย: ตามตำราหรือแบบแผน เช่น ในสำนวนว่า เทศน์ตามเนื้อผ้า ว่าไปตามเนื้อผ้า
ความหมายเหมือนกับ: ตามเกณฑ์ , ตามหลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: customarily , as the circumstances allow
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์ให้คะแนนงานนักเรียนตามเนื้อผ้า ดังนั้นทุกคนจึงยอมรับคะแนนที่ตนเองได้