ตามเนื้อผ้า

ภาษาอังกฤษ


adv traditionally
คำอธิบาย: ตามตำราหรือแบบแผน เช่น ในสำนวนว่า เทศน์ตามเนื้อผ้า ว่าไปตามเนื้อผ้า
ความหมายเหมือนกับ: ตามเกณฑ์ , ตามหลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: customarily , as the circumstances allow
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์ให้คะแนนงานนักเรียนตามเนื้อผ้า ดังนั้นทุกคนจึงยอมรับคะแนนที่ตนเองได้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top