ตามเนื้อความ

ภาษาอังกฤษ


adv according to the essence of a matter
คำที่เกี่ยวข้อง: by the text