ตามเดิม

ภาษาอังกฤษ


adv as before
คำอธิบาย: เหมือนที่เคยเป็นมา
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนเดิม
คำที่เกี่ยวข้อง: as previously , as it was
ตัวอย่างประโยค: ลูกชายกำนันกลับมาเรียนหนังสือที่จังหวัดตามเดิม