ตามเคย

ภาษาอังกฤษ


adv as usual
คำอธิบาย: เหมือนที่เคยเป็นหรือปฏิบัติมา
ความหมายเหมือนกับ: ตามปกติ , ตามเดิม , เหมือนเดิม
คำที่เกี่ยวข้อง: as before , as it was
คำตรงข้าม: ผิดปกติ
ตัวอย่างประโยค: วันนี้เขาก็คงมาสายตามเคย เชื่อฉันสิ