ตามเข็มนาฬิกา

ภาษาอังกฤษ


adv clockwise
คำอธิบาย: อย่างมีทิศทางวนขวาตามลักษณะการเดินของเข็มนาฬิกา
คำตรงข้าม: ทวนเข็มนาฬิกา
ตัวอย่างประโยค: ช่างประปาหมุนวาล์วน้ำตามเข็มนาฬิกา เพื่อปิดน้ำก่อนซ่อมท่อที่รั่ว