ตามเกณฑ์

ภาษาอังกฤษ


adv traditionally
ความหมายเหมือนกับ: ตามหลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: customarily , as the circumstances allow


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top