ตามเกณฑ์

ภาษาอังกฤษ


adv traditionally
ความหมายเหมือนกับ: ตามหลัก
คำที่เกี่ยวข้อง: customarily , as the circumstances allow