ตามืด

ภาษาอังกฤษ


v blind
ความหมายเหมือนกับ: ตาเสีย
adj blind
ความหมายเหมือนกับ: ตาเสีย