ตามัว

ภาษาอังกฤษ


v dim (eyes)
ความหมายเหมือนกับ: ตาฟาง , ตาฝ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: blur , dizzy , dazed , unable to see distinctly
คำตรงข้าม: ตาใส , ตาดี
v be dizzy
ความหมายเหมือนกับ: ตาพร่ามัว , ตาพร่า
คำที่เกี่ยวข้อง: be dazzled , feel dizzy
n day or night blindness
ความหมายเหมือนกับ: ตาพร่า , ตาฝ้า
v have a blurred vision
ความหมายเหมือนกับ: ตาพร่า , ตาฝ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: have a poor vision or eyesight , be partially blind

คำที่มี "ตามัว" ในคำ


หน้ามืดตามัว v faint
คำอธิบาย: อาการที่รู้สึกวูบลงเพราะเป็นลม
ตัวอย่างประโยค: ผมหิวใจแทบขาด หน้ามืดตามัว แสบท้อง เพราะแม่ไม่ได้ทำข้าวเช้าไว้ให้กิน

หน้ามืดตามัว v be unconscious
คำอธิบาย: ขาดสติเพราะความโกรธเป็นต้น
ตัวอย่างประโยค: เธอกลายเป็นฆาตกรเพราะหน้ามืดตามัวที่รู้ว่าสามีมีภรรยาน้อยค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top