ตามัว

ภาษาอังกฤษ


v dim (eyes)
ความหมายเหมือนกับ: ตาฟาง , ตาฝ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: blur , dizzy , dazed , unable to see distinctly
คำตรงข้าม: ตาใส , ตาดี
v be dizzy
ความหมายเหมือนกับ: ตาพร่ามัว , ตาพร่า
คำที่เกี่ยวข้อง: be dazzled , feel dizzy
n day or night blindness
ความหมายเหมือนกับ: ตาพร่า , ตาฝ้า
v have a blurred vision
ความหมายเหมือนกับ: ตาพร่า , ตาฝ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: have a poor vision or eyesight , be partially blind