ตามอำเภอใจ

ภาษาอังกฤษ


adv arbitrarily
คำอธิบาย: อย่างเอาแต่ใจตัวไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: ตามใจชอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: at will , wilfully , as desire , as one wish , without restraint
ตัวอย่างประโยค: ลูกๆ ของเธอชอบทำอะไรตามอำเภอใจตนเองเสมอ ไม่ค่อยฟังคำตักเตือนของผู้ใหญ่