ตามหา

ภาษาอังกฤษ


v look for someone
คำอธิบาย: เที่ยวติดตามหรือสืบเสาะให้พบ
ตัวอย่างประโยค: ชาวบ้านช่วยกันตามหาเด็กที่หายไป