ตามหลัก

ภาษาอังกฤษ


adv traditionally
ความหมายเหมือนกับ: ตามเกณฑ์
คำที่เกี่ยวข้อง: customarily , as the circumstances allow

คำที่มี "ตามหลัก" ในคำ


ตามหลักการ adv theoretically
คำอธิบาย: อย่างเป็นไปตามหลักสาระสำคัญในการดำเนินการ
ความหมายเหมือนกับ: ตามหลักทฤษฎี
ตัวอย่างประโยค: นักเรียนแสดงรูปวงจรหารตามหลักการ

ตามหลักทฤษฎี adv theoreticallyค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top