ตามหน้าที่

ภาษาอังกฤษ


adv functionally
คำอธิบาย: อย่างปฏิบัติไปตามสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
คำที่เกี่ยวข้อง: dutifully
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจจับคนทำผิดกฎจราจรตามหน้าที่