ตามสมัย

ภาษาอังกฤษ


adv fashionably
คำอธิบาย: ตามช่วงเวลานั้น, คราวนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ตามสมัยนิยม
คำที่เกี่ยวข้อง: stylishly , in vogue , up to date
ตัวอย่างประโยค: แฟชั่นเสื้อผ้ามักเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยอย่างรวดเร็ว