ตามล้างผลาญ

ภาษาอังกฤษ


v get revenge and destroy completely
คำที่เกี่ยวข้อง: get vengeance and wipe out (someone)