ตามล่า

ภาษาอังกฤษ


v hunt someone down
คำอธิบาย: พยายามเที่ยวติดตามหาเพื่อให้ได้มา
คำที่เกี่ยวข้อง: pursue and arrest or capture
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจตามล่าผู้ต้องหามานานกว่า 5 วันแล้ว ยังไม่ได้เบาะแสอะไรเลย