ตามลำพัง

ภาษาอังกฤษ


adv alone
คำอธิบาย: โดดเดี่ยว, เฉพาะตัวเอง, ไม่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น
ความหมายเหมือนกับ: โดยลำพัง
คำที่เกี่ยวข้อง: by oneself , on one´s own
ตัวอย่างประโยค: เขาชอบมานั่งคิดงานอยู่ที่สวนนี้ตามลำพังทุกเย็น