ตามฤดูกาล

ภาษาอังกฤษ


adj seasonal
คำอธิบาย: ตามช่วงเวลานั้น, คราวนั้น
ตัวอย่างประโยค: ตลาดแห่งนี้มีขายแต่ผลไม้ตามฤดูกาลเท่านั้น