ตามรอย

ภาษาอังกฤษ


v trail
คำอธิบาย: ตามไปติดๆ ไม่ให้รู้ตัว โดยสังเกตจากร่องรอยของสิ่งที่ตาม
ความหมายเหมือนกับ: สะกดรอย
คำที่เกี่ยวข้อง: hunt , follow , spy on
ตัวอย่างประโยค: นายพรานตามรอยเสือป่าเข้าไปในป่าทั้งที่เป็นเวลาใกล้ค่ำ