ตามยาว

ภาษาอังกฤษ


adv lengthwise
คำอธิบาย: อย่างที่มีลักษณะเป็นเส้นหรือเป็นแถวตัดกับแถวหรือเส้นอีกแนวหนึ่งตามขวาง
คำที่เกี่ยวข้อง: lengthways
คำตรงข้าม: ตามขวาง
ตัวอย่างประโยค: พ่อค้าตัดผ้าตามยาวแบ่งขายให้ลูกค้า


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top