ตามมีตามเกิด

ภาษาอังกฤษ


adv according to one´s means
คำอธิบาย: สุดแต่กำลังความสามารถเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ตามกำลัง
คำที่เกี่ยวข้อง: according to one´s economic capacity , as best one could
ตัวอย่างประโยค: สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในชนบทเป็นแบบตามมีตามเกิดไม่ได้คำนึงถึงสุขภาพอนามัยใด ๆ ทั้งสิ้น