ตามมารยาท

ภาษาอังกฤษ


adv as a matter of courtesy
คำอธิบาย: อย่างที่ควรปฎิบัติซึ่งถือว่าเหมาะสม ดีงาม
ความหมายเหมือนกับ: โดยมารยาท
ตัวอย่างประโยค: เขาก็คงทำไปตามมารยาทอย่างนั้นเอง คงไม่ได้สนใจเธออย่างที่เธอคิดหรอก