ตามมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษ


v standardized
คำที่เกี่ยวข้อง: be up to standard
คำตรงข้าม: ต่ำกว่ามาตรฐาน