ตามประสา

ภาษาอังกฤษ


adv as its nature may be
คำอธิบาย: วิสัยที่เป็นไป
ความหมายเหมือนกับ: ตามธรรมชาติ
ตัวอย่างประโยค: เด็กมันก็เล่นไปตามประสาเด็ก ไม่รู้หรอกว่าอะไรถูกผิด