ตามปกติ

ภาษาอังกฤษ


adv normally
คำอธิบาย: ธรรมดา, เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากธรรมดา
ความหมายเหมือนกับ: ตามธรรมดา , ตามเดิม
คำที่เกี่ยวข้อง: usually , generally , ordinarily
ตัวอย่างประโยค: ตามปกติเธอจะพูดคุยและทักทายคนอื่นเสมอ แต่วันนี้เธอเงียบไป


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top