ตามน้ำ

ภาษาอังกฤษ


adv downstream
คำอธิบาย: ไปตามทางน้ำ, ไม่ทวนกระแสน้ำ
คำตรงข้าม: ทวนน้ำ
ตัวอย่างประโยค: หนุ่มสาวพายเรือไปตามน้ำเพื่อชมธรรมชาติสองข้างทาง
adv follow
คำอธิบาย: ปฏิบัติตาม, ไม่ขัดกับพฤติกรรมของคนกลุ่มใหญ่
ตัวอย่างประโยค: ที่จริงเขาไม่ต้องการรับเงินใต้โต๊ะแต่เขาต้องทำตามน้ำเหมือนเพื่อนคนอื่น